Rozhovor s gen. ředitelem společnosti


EGIS Praha spol. s r.o. MUDr. Vojtěchem Mészárosem, MBA.

Egis

Řekněte o vzniku a historii firmy a jejím zázemí u nás i v zahraničí.


Společnost EGIS Praha spol. s r.o. je dceřinou společností EGIS Pharmaceuticals PLC, která sídlí v Budapešti. Mateřská společnost vznikla v roce 1913 a tudíž uplynulo již více než 100 let od jejího vzniku. Své aktivity vyvíjí přímo ve více než 18 zemích světa zejména střední a východní Evropě, avšak naše přípravky lze koupit téměř v každé zemi. Obrat společnosti mimo domácí trh tvoří v současnosti 77% a tento podíl se neustále zvyšuje. Ostatně i podíl České republiky na tomto obratu je rok od roku výraznější a tedy i důležitější. Vlastnická struktura společnosti je tvořena výhradně francouzskou společností Servier. Společnost Servier je originální farmaceutickou společností. Historie marketingového zastoupení společnosti EGIS Praha v ČR se datuje k říjnu roku 1995, kdy bylo nutné reagovat na potřeby zdejšího farmaceutického trhu a firma se tak dostala blíže zákazníkům a distribučnímu řetězci léčiv.
Egis

Jaká je Vaše představa o dalším rozvoji firmy a kterým směrem se bude společnost vyvíjet?


V současné době se zaměřujeme zejména na tři oblasti a to kardiovaskulární, tedy léky na nemoci srdce a cév, CNS, léky na nemoci centrální nervové soustavy a na imunologii včetně onkologie - oblasti léčby nádorů. Vizí společnosti je působit v širším spektru skupin farmaceutického trhu, zejména v oblasti biologické léčby např. v revmatologii, gastroenterologii či onkologii. Je to skupina s velkým rozporem mezi reálnou potřebou pacientů a zdroji systému z hlediska financování. Zde bychom chtěli, tak jako i v minulosti, přinášet kvalitní léky za rozumnou cenu jak pro pacienta, tak i pro celý zdravotní systém ve státě, ve kterém působíme. Tento cíl naplňuje uzavřená spolupráce s předním výrobcem biologických léčiv společností Celltrion. V sezónních měsících rozvíjíme i portfolio volně prodejných léků. Mezi naše nejznámější volně prodejné léky patří především Betadine®, který je jedním z vedoucích přípravků ve své skupině.


Dá se zhruba odhadnout kolik pacientů v České republice užívá Vaše léky?


V České republice se jedná o několik set tisíc pacientů za měsíc.


Egis

Jaké léky dodává Vaše společnost na český farmaceutický trh?


EGIS Praha spol. s r.o. je především vysoce kvalitní generickou společností, zabývá se tedy prodejem generických přípravků a tzv. biosimilars, tj. takových účinných látek, u kterých již patentová ochrana vypršela. I přesto, že prodáváme hlavně generika, má společnost i vlastní vývoj léků s celou řadou inovací. Tyto přípravky postupně uvádíme na trh, český i světový, přičemž vycházíme vstříc skutečně široké vrstvě zákazníků, zejména jejich potřebám po kvalitních, účinných a dostupných léčivech. Zároveň se snažíme vyjít vstříc potřebě zdravotního systému ČR, jehož cílem je trvale kontrolovat růst nákladů na léky a zdravotní péči obecně.


Co vnímáte jako Vaši největší konkurenční výhodu?


Myslím si, že to nejdůležitější je, že zde působíme již řadu let a neustále inovujeme naše léčiva. Společnost má vybudované kvalitní vztahy s lékaři, velkodistributory i lékárnami. Zákazníci EGIS znají a snažíme se, aby o nás věděli i koncoví spotřebitelé, tzn. pacienti. Zároveň je v současné době naší velkou konkurenční výhodou to, že jsme schopni uvádět několik nových léků či jejich forem na trh ročně, což nás řadí mezi moderní a rychle se rozvíjející firmy. V neposlední řadě se zapojujeme do vzdělávání lékařů a jejich prostřednictvím i pacientů.


Egis

Jaký je Váš největší dosažený úspěch?


Za poslední roky se odehrálo mnoho nových věcí, těžko říct, která byla nejdůležitější nebo co je největším úspěchem. Mým úkolem bylo v minulosti převzít již fungující společnost s dobrým zázemím, s dobrým lidským potenciálem. Cílem posledních let byla stabilizace i efektivita týmu a úspěšná inovace portfolia přípravků v oblasti biologické léčby. To vše v prostředí neustálých negativních změn cen a úhrad léčiv. Osobně si myslím, že se nám obojí podařilo a stále daří. V posledním roce nás čeká další reforma systému zdravotnictví, jeho elektronizace i vyšší koncentrace. Pro tým mých spolupracovníků to jistě znamená velký nápor a stojíme před nutností přizpůsobovat se nastávajícím změnám. Mnohé z nich je nutné správně předvídat a jednat v předstihu tak, abychom se neustále zlepšovali. Věřím však, že vzhledem k faktu, že naše přípravky jsou kvalitní a dobře etablované na českém trhu, by nás změny měly ještě více posílit a zvýšit relativní dostupnost našich léků u pacientů.

Podle poslední statistik IMS/IQVIA je EGIS na 20. místě v žebříčku všech farmaceutických výrobců na českém trhu s léky a řadí se s meziročním průměrným růstem přes 9% k nadprůměrně a stabilně rostoucím farmaceutickým společnostem.